Jakson jälkeen opiskelija tuntee standardisoinnin perusteet ja tietää, miten standardeja sovelletaan työelämässä. Jaksolla syvennytään erityisesti johtamisen standardeihin ja niiden hyödyntämiseen liiketoiminnassa.

Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu kauppakorkeakoulun opiskelijoille, mutta se soveltuu johdannoksi eri standardeihin myös muiden alojen opiskelijoille.